InLibro

Pełna Księgowość

Pełne zarządzanie dokumentacją firmy

I umów się na bezpłatną konsultację!

Pełna księgowość Kościerzyna

Pełna księgowość narzuca na przedsiębiorcę wiele obowiązków. W przeciwieństwie do księgi uproszczonej, zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których skład wchodzą dzienniki, wykaz składników aktywów i pasywów, księgi pomocnicze oraz zestawienia ich obrotów i sald. Żadna większa działalność nie może się obejść bez wykonywania obsługi księgowej – zdecydować się można między innymi na usługi w formie outsourcingu, co oznacza powierzanie formalności w ręce wyspecjalizowanej firmy.

Jednak pełna księgowość może też być prowadzona wewnątrz firmy, co wymaga zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych i również niesie za sobą wiele zalet. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę księgową dostosowaną do Twoich potrzeb i preferencji. Wyróżnia nas elastyczność i profesjonalne podejście.

Statystyka danych finansowych

Prowadzenie ksiąg handlowych wchodzących w skład pełnej księgowości to obowiązek dotyczący szerokiej grupy podmiotów. Właściciele spółek i większych przedsiębiorstw w Kościerzynie zobowiązani są do skrupulatnego rejestrowania wielu istotnych elementów, takich jak przychody, rozchody, wartość majątku, źródła jego finansowania czy też do wykonywania regularnych sprawozdań finansowych.

Rejestracja zdarzeń zachodzących w ramach działalności jest nie tylko wypełnianiem obowiązku prawnego, ale też odwzorowuje rzeczywistą kondycję finansową firmy i może posłużyć do jej dalszego rozwoju. W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi skrupulatne prowadzenie pełnej księgowości i statystyk danych finansowych zgodnie z aktualnymi przepisami.

Pełna księgowość - Działania

Prowadzenie ksiąg handlowych

Pełna księgowość obejmuje prowadzenie ksiąg handlowych – wiele osób jest zobowiązanych do ich prowadzenia, podczas gdy inni dobrowolnie decydują się na taką formę rozliczeń. Księgi handlowe pozwalają na przejrzyste przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, co pozwala mieć nad nim pożądaną kontrolę i skutecznie prognozować jego dalsze losy. Ich prowadzenie wymaga jednak dogłębnej wiedzy oraz skrupulatności – obecnie nie są to już grube księgi papierowe, ale ich odpowiedniki w formie programów komputerowych. Powierzając to zadanie naszej firmie, możesz być pewny, że niezbędne formalności będą wykonanie bezbłędnie, rzetelnie oraz zgodnie z terminami.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań finansowych w Kościerzynie to jedna z podstawowych oferowanych przez nas usług. Obejmuje ono między innymi przygotowywanie rachunku przepływów pieniężnych oraz zysków i strat czy też bilansu otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych. Aby wszelkie sprawozdania były sporządzane właściwie, niezbędna jest znajomość aktualnych przepisów obowiązujących w naszym kraju. Precyzja oraz rzetelność podczas wypełniania sprawozdań finansowych jest niezwykle ważna, ponieważ stanowią one kluczowe dokumenty w księgowości firm.

ZUS, PIT, CIT, VAT

Pełna księgowość niesie za sobą obowiązek sporządzania deklaracji podatkowych VAT, CIT i PIT czy też deklaracji ZUS. Ich wypełnianie jest nie lada wyzwaniem, dlatego większość osób woli, aby zajmował się tym specjalista w zakresie rachunkowości. Śledzenie aktualizacji przepisów, dokładna wiedza oraz skrupulatność są niezbędne, aby sporządzać rzetelne deklaracje podatkowe, które muszą być wykonane w wymaganych ramach czasowych – w innym wypadku grozić mogą sankcje karne. Nasi specjaliści w Kościerzynie posiadają doświadczenie oraz niezbędną wiedzę również w tej dziedzinie.

Sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie
danych wynikających z prowadzonych działań księgowych

Prowadzenie pełnej księgowości wyręcza właścicieli większych firm i spółek od wypełniania sprawozdań dla GUS, dla celów statystyki państwowej. Często jest to uciążliwy i czasochłonny obowiązek, jednak niewywiązanie się z niego może nieść określone konsekwencje w formie sankcji finansowych. In Libro oferuje możliwość sporządzania informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z ksiąg handlowych. Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie oraz profesjonalne podejście do każdego klienta.