InLibro

Mała Księgowość Dla Firm

Zakładanie, prowadzenie i kontrole firm

I umów się na bezpłatną konsultację!

Księgowość dla małych firm Kościerzyna

Księgowość dla małych firm przeznaczona jest dla przedsiębiorców w Kościerzynie, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły ustalonego progu 2 mln euro. Jej prowadzenie nie jest tak skomplikowane, jak w przypadku pełnej księgowości, jednak w dalszym ciągu wymaga wykonywania specjalnej ewidencji – między innymi wyposażenia, sprzedaży, środków trwałych czy kart przychodów pracowników. Powierzenie tego rodzaju usług księgowych naszej firmie to najlepszy sposób na zminimalizowanie kosztów prowadzenia działalności oraz ryzyka wynikającego z nieznajomości aktualnych przepisów.

Usługi księgowości dla małych firm

Pomoc przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności oznacza niezależność, wolność i możliwość pracy na swój rachunek – nic dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie. Zakładanie nowej działalności wymaga jednak powzięcia konkretnych działań formalno-prawnych. Oferowane przez nas usługi z zakresu księgowości dla małych firm obejmują kompleksową pomoc podczas procesu rejestracji nowej firmy. Udzielamy wsparcia w wyborze najlepszej formy prawnej oraz dostosowanego do potrzeb i możliwości klienta sposobu opodatkowania.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Księgowość dla małej firmy w Kościerzynie wymaga prowadzenia uproszczonej wersji ewidencji księgowej, czyli księgi przychodów i rozchodów. Służy ona do ujmowania operacji gospodarczych takich jak zakup towarów handlowych, różnego rodzaju przychody, między innymi te ze sprzedaży oraz wydatki – na przykład wynagrodzenia lub koszty związane z prowadzeniem działalności. Mamy duże doświadczenie w zakładaniu KPiR oraz prowadzeniu uproszczonej księgowości dla małych firm.

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów
zryczałtowanego podatku dochodowego

Ryczałt to jedna z odmian podatku dochodowego. Jego wartość ustalana jest w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Jest to dosyć korzystna opcja rozliczania się z urzędem skarbowym, na którą mogą pozwolić sobie jednak tylko niektóre osoby. Profesjonalnie i jakościowo prowadzona księgowość dla małych firm obejmuje rzetelną oraz zgodną z porządkiem chronologicznym ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kompleksowa obsługa rozliczeń z urzędem skarbowym,
sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT, VAT

Chociaż księgowość dla małych firm jest dosyć uproszczona, wymaga sporządzania okresowych rozliczeń i deklaracji podatkowych. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczać miesięczne i roczne zestawienia, co jest dosyć czasochłonne oraz wymaga skupienia i podstawowej wiedzy z zakresu podatków. Nic dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na powierzenie tych formalności specjalistom, którzy oferują kompleksową obsługę rozliczeń z urzędem skarbowym.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz wyposażenia

Jednym z najważniejszych elementów każdej działalności jest jej majątek. Księgowość dla małych firm opiera się również na prowadzeniu ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Niezwykle istotne jest prawidłowe udokumentowanie wszelkich tych składników, co wymaga skrupulatności i dokładności. W zakres naszych usług oferowanych w Kościerzynie wchodzi dokonywanie wpisu do ewidencji WNiP i ŚT zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów

Wprawdzie księgowość dla małych firm prowadzona jest dla niewielkich przedsiębiorstw, wymaga szczegółowej kontroli formalnej i rachunkowej wszelkich dokumentów. Drobne niedopatrzenia czy błędy potrafią nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Powierzając niezbędne formalności naszym specjalistom, możesz być pewny, że zostaną one wypełnione bezbłędne i w odpowiednim terminie, co będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój Twojej firmy.