InLibro

Ewidencja Płacowo-Kadrowa

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

I umów się na bezpłatną konsultację!

Kadry i płace Kościerzyna

Rozliczanie czasu pracy

Systematyczne prowadzenie ewidencji czasu pracy jest niezbędne w celu ustalenia prawidłowego wynagrodzenia pracowników i związanych z tym świadczeń. Jeżeli pracodawca nie dba o odpowiednią dokumentację lub jej prawidłowe przechowywanie mogą grozić mu wysokie sankcje. Oferowane przez nas usługi kadrowo płacowe w Kościerzynie obejmują między innymi rzetelne rozliczanie czasu pracy pracowników. Tego typu dokumentacja zawiera wiele danych – na przykład informuje o liczbie przepracowanych godzin, wskazanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, ewentualnych nadgodzinach oraz danych na temat rodzaju i wymiaru zwolnień czy też nieobecności w pracy. Rzetelne rozliczanie czasu pracy wymaga doskonałego zorganizowania, wiedzy oraz odpowiednich narzędzi.

Podatki, ubezpieczenia, ZUS

Jakościowe kadry i płace to jeden z ważniejszych elementów wpływających na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W ich zakres wchodzi tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, czy przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych i podatkowych oraz przesyłanie ich do ZUS.

W ramach usług outsourcingu kadrowo-płacowego zajmujemy się prowadzeniem dokumentacji pracowników w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi – między innymi rozliczamy urlopy, monitorujemy ważność badań lekarskich czy przygotowujemy zaświadczenia o zarobkach. Priorytetem jest dla nas profesjonalne działanie, terminowość oraz ciągłe pogłębianie wiedzy, co eliminuje ryzyko uchybień czy nieścisłości.

Usługi kadrowo płacowe - Działania

Prowadzenie administracji kadrowo-płacowej

Administracja kadrowo-płacowa to nic innego, jak stałe prowadzenie niezbędnej dokumentacji personalnej każdego pracownika. Na podstawie zgromadzonych danych możliwe jest wyliczanie wszelkich świadczeń, sporządzanie okresowych raportów i zestawień oraz realizowanie działań związanych z obliczaniem wynagrodzeń. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tych obowiązków specjalistom. Wyprowadzenie tego rodzaju działań poza firmę w Kościerzynie, czyli outsourcing kadr i płac to sposób na oszczędności oraz gwarancja profesjonalnej obsługi.

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych należy do jednego z najważniejszych obowiązków pracodawcy, który zatrudnia większą lub mniejszą ilość pracowników. Czynności te wymagają wiedzy z zakresu podatków, precyzji oraz terminowości. Decydując się na oferowane przez nas usługi kadrowo płacowe w Kościerzynie możesz być pewny, że wszelkie deklaracje zostaną wypełnione zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz przekazane do stosownych urzędów na czas. Rzetelność oraz punktualność przy sporządzaniu zeznań podatkowych są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz uniknięcia wysokich kar finansowych.

Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
klienta, osób z nim współpracujących i pracowników

Firma zatrudniająca pracowników pełni rolę płatnika, jest więc zobowiązana do rozliczania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To od nich uzależniona jest następnie wysokość świadczeń emerytalno-rentownych. Dokumentacja taka jest sporządzana za każdy miesiąc kalendarzowy, a następnie przekazywana do ZUS. Przy ustalaniu tego typu rozliczeń należy trzymać się aktualnych wytycznych, ponieważ jest to proces skomplikowany i wymagający dogłębnej wiedzy. Rozliczanie składek na ubezpieczenie to jedna z oferowanych przez nas usług z zakresu kadr i płac w Kościerzynie.

Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i przekazywanie ich
drogą elektroniczną do właściwych oddziałów ZUS

Usługowe prowadzenie kadr i płac obejmuje sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie przekazywanie ich do właściwych instytucji. Rzetelne oraz terminowe wypełnianie tego rodzaju dokumentacji stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Profesjonalne podejście do każdego klienta oraz nieustanne zdobywanie nowych umiejętności i pogłębianie wiedzy pozwalają nam wykonywać powierzone zadania sumiennie i dokładnie.